SHARE

โครงการปั่นจักรยานรักสุขภาพรักสิ่งแวดล้อม “ปั่นอนุรักษ์เต่าทะเล” พร้อมปล่อยเต่า 80 ตัว

วันนี้ (17ธ.ค.) ที่บริเวณสวนสาธารณะหนองน้ำในหาน ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ตนายเรวัต อารีรอบ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ปั่นอนุรักษ์เต่าทะเล” โครงการปั่นจักรยานรักสุขภาพรักสิ่งแวดล้อม ซึ่งเทศบาลตำบลราไวย์ร่วมกับทัพเรือภาคที่ 3 และสโมสรโรตารีอันดามันจัดขึ้นโดยมี นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลราไวย์ นายไชยา ระพือพล นายกสโมสรโรตารีอันดามัน กำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชน ตลอดจนนักปั่นจำนวนกว่า 1,000 คน เข้าร่วม

นายไชยา ระพือพล นายกสโมสรโรตารีอันดามันกล่าวถึกิจกรรมปั่นอนุรักษ์เต่าทะเลในครั้งนี้ว่า มีจุดเริ่มต้นบริเวณสวนสาธารณะหนองน้ำในหาน มายังตัวเมืองภูเก็ตโดยใช้เส้นทางถนนเจ้าฟ้าตะวันออก- ปลายแหลมสะพานหิน- แหลมพันวา- หนองน้ำในหาน  ระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตรี โดยเมื่อถึงแหลมพันวาได้มีการยุดพัน และร่วมกันปล่อยเต่าทะเล จำนวน 80 ตัว โดยมี น.อ.กฤษฎา รัตนสุภา รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ 3 ให้การต้อนรับ พร้อมปล่อยเต่าทะเลร่วมกับนายอรุณโสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์  นายไชยา ระพือพล นายกสโมสรโรตารีอันดามัน และนักปั่นที่เข้าร่วมกิจกรรม ก่อนที่จะปั่นกลับไปยังสวนสาธารณะหนองน้ำในหาน สำหรับกิจกรรมดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่างเทศบาลตำบลราไวย์, ทัพเรือภาคที่ 3 และสโมสรโรตารีอันดามัน ด้วยตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพราะจังหวัดภูเก็ตเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อเป็นการดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่สวยงาม และเพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ต่อไป จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมปั่นอนุรักษ์เต่าทะเลขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำทางทะเลให้มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น และอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลให้คงอยู่ต่อไป เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน

ขณะที่นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ กล่าวว่า ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย จึงได้บูรณาการกิจกรรมการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำทะเล โดยการปล่อยพันธุ์เต่าทะเล ซึ่งเป็นสัตว์หายากและอยู่ในสภาวะที่จะสูญพันธุ์ และนับว่าเป็นสิ่งที่ดีที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล อีกทั้งยังได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงด้วย

- Kritsada Mueanhawong